Loading...
Extreme Hobby logo small
Menu
Cart

WEBOVÉ STRÁNKY EXTREMEHOBBY.COM

1. Pro vlastníka těchto webových stránek je ochrana osobních údajů uživatelů nanejvýš důležitá. Snaží se zajistit, aby se uživatelé při používání služby cítili bezpečně a svěřili jí své osobní údaje.

2. Uživatelem je fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, využívající elektronické služby dostupné na webových stránkách.

3. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady a rozsah zpracování osobních údajů uživatele, jeho práva a povinnosti jako správce údajů a také informují o používání souborů cookie.

4. Správce využívá nejmodernější technická opatření a organizační řešení zajišťující vysokou úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů a ochranu před neoprávněným přístupem.

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Extreme Hobby Polska sp. z oo se sídlem: Szkolna 90, 62-002 Suchý Las, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem POZNANIU - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU VIII obchodní oddělení, pod číslem KRS: 0000918609, NIP: 7792393590 (dále jen "Vlastník").

II. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje Uživatele za účelem:

a. prodej produktů

2. To znamená, že tyto údaje jsou potřebné zejména pro

a. registrace na stránkách;

b. uzavření smlouvy;

c. vypořádání;

d. dodání zboží objednaného uživatelem nebo poskytnutí služeb;

e. uplatnění jakýchkoli spotřebitelských práv ze strany uživatele (např. odstoupení od smlouvy, záruka).

3. Uživatel může rovněž souhlasit se zasíláním informací o novinkách a propagačních akcích a se zasíláním a vyřizováním Newsletteru v rámci své účasti v EXTREME HOBBY CLUBU, což rovněž povede ke zpracování osobních údajů správcem za účelem zasílání obchodních informací uživateli týkajících se mimo jiné nových produktů nebo služeb, propagačních akcí nebo prodeje.

4. Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány v rámci plnění právních povinností správce a plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu, mimo jiné včetně plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a obrany nebo vedení daňové evidence.

5. Osobní údaje mohou být dále zpracovávány pro účely přímého marketingu produktů, zajištění a uplatnění nároků nebo ochrany před nároky ze strany uživatele nebo třetí strany, jakož i marketingu služeb a produktů třetích stran nebo vlastního marketingu, který není přímým marketingem.

III. DATOVÝ TYP

1. Správce zpracovává následující osobní údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné pro:

a.registrujte se na webu:

- jméno a příjmení;

- emailová adresa;

b. nákupy prostřednictvím webové stránky:

- jméno a příjmení;

- sex;

- doručovací adresa;

- Telefonní číslo;

- emailová adresa;

c. Nepovinné údaje poskytnuté uživatelem:

- DIČ (v případě žádosti o vystavení faktury pro podnikatele).

- údaje potřebné pro účast v EXTREME HOBBY CLUBU, tj.: jméno příjmení a e-mailovou adresu.

2. V případě odstoupení od smlouvy nebo přijetí reklamace, kdy dochází k vrácení peněz přímo na bankovní účet Uživatele, za účelem vrácení dlužné částky zpracováváme také údaje týkající se čísla bankovního účtu.

IV. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osobních údajů takové údaje, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Úř. věst.

2. Správce zpracovává osobní údaje pouze s předchozím souhlasem. Souhlas uživatele udělený v okamžiku registrace na webových stránkách, vyplnění

formulář pro účast v EXTREME HOBBY CLUB a obdržení Newsletteru nebo v okamžiku potvrzení transakce provedené na webových stránkách.

3. Vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné, jeho neudělení však znemožňuje registraci na webu a nákupy přes web.

V. PRÁVA UŽIVATELA

1. Uživatel může kdykoli požádat správce o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů.

2. Uživatel může kdykoli požádat o opravu nebo opravu svých osobních údajů. Uživatel to může udělat i sám, po přihlášení do svého účtu.

3. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli odvolat bez udání důvodu. Požadavek na nezpracování údajů se může týkat konkrétního účelu zpracování uvedeného Uživatelem, např. odvolání souhlasu

Souhlas s používáním souborů cookies.

Aby naše webové stránky správně fungovaly, používáme soubory cookie. Abychom získali váš platný souhlas s používáním a ukládáním souborů cookie v prohlížeči, který používáte k přístupu na naše webové stránky, a abychom jej mohli náležitě zdokumentovat, používáme platformu pro správu souhlasů: CookieFirst. Tuto technologii poskytuje společnost Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nizozemsko. Webové stránky: https://cookiefirst.com dále jen CookieFirst.

Při vstupu na naše webové stránky se naváže spojení se serverem CookieFirst, abychom od vás mohli získat platný souhlas s používáním určitých souborů cookie. CookieFirst pak uloží adresu souboru cookie ve vašem prohlížeči, abychom mohli aktivovat pouze ty soubory cookie, ke kterým jste dali souhlas, a odpovídajícím způsobem to zdokumentovat. Zpracovávané údaje jsou uchovávány do uplynutí předem stanovené doby uchovávání nebo do doby, než požádáte o jejich vymazání. Bez ohledu na výše uvedené mohou platit určité povinné zákonné lhůty pro uchovávání.

CookieFirst slouží k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Dohoda o zpracování údajů

Se společností CookieFirst jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Soubory protokolu serveru

Naše webové stránky a společnost CookieFirst automaticky shromažďují a ukládají informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Shromažďují se následující údaje:

  • Stav vašeho souhlasu nebo jeho odvolání
  • Vaše anonymizovaná IP adresa
  • Informace o vašem prohlížeči
  • Informace o vašem zařízení
  • Datum a čas vaší návštěvy našich webových stránek
  • url webové stránky, na které jste uložili nebo aktualizovali své předvolby souhlasu.
  • Přibližná poloha uživatele, který uložil své předvolby souhlasu.
  • Univerzální jedinečný identifikátor (UUID) návštěvníka webových stránek, který kliknul na banner se souborem cookie.