Loading...
Extreme Hobby logo small
Menu
Cart
1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Internetový obchod EXTREME HOBBY, provozovaný na adrese: extremehobby.com, provozuje společnost Extreme Hobby Polska sp.Z o.o., se sídlem: ul. Szkolna 90, 62-002 Suchý Las, provozující pod číslem NIP: 7792393590, číslo REGON: 301733801.

2. Tento obchodní řád internetového obchodu vymezuje zásady nákupu v internetovém obchodě EXTREME HOBBY, zejména zásady a postup při uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím obchodu, jakož i postup při reklamaci a postup při odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Spotřebitel.

3. V případě Služeb poskytovaných elektronicky jsou těmito Podmínkami předpisy uvedené v článku 9 zákona o poskytování služeb elektronicky ze dne 18. července 2002 (tj. Sbírka zákonů 2020, částka 344 v platném znění).

4. Pravidla jsou určena všem zákazníkům obchodu. Všichni zákazníci jsou povinni se před nákupem seznámit s ustanoveními těchto předpisů.

5. Každý zákazník je povinen dodržovat ustanovení Objednávky. Prodej se uskutečňuje na základě obsahu Objednávky platného v době zadání objednávky.

6. Každý zákazník si může Pravidla kdykoli přečíst kliknutím na hypertextový odkaz „Pravidla obchodu“ na webových stránkách obchodu Extremehobby.com. Pravidla si lze kdykoli stáhnout a vytisknout.

7. Jakékoli informace obsažené na webových stránkách Extremehobby.com týkající se produktů (včetně cen) nepředstavují nabídku ve smyslu článku 66 občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (tj. Sbírka zákonů 2020, položka 1740 v platném znění) , ale výzvu k uzavření smlouvy podle článku 71 občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (tj. Sbírka zákonů 2020, položka 1740 v platném znění). Odesláním objednávkového formuláře zákazník činí nabídku na koupi výše uvedeného zboží za cenu a za podmínek uvedených v popisu.

2. DEFINICE

Předpisy – tento soubor předpisů, které organizují pravidla pro používání Služeb Obchodu Zákazníky.

Spotřebitel (smlouvy uzavřené před 1. lednem 2021) - fyzická osoba, která prostřednictvím Obchodu plní občanskoprávní smlouvu, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.

Spotřebitel (smlouvy uzavřené od 1.1.2021) - Spotřebitelem jsou považovány tyto osoby:

fyzická osoba uzavírající prostřednictvím Obchodu občanskoprávní smlouvu, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností - tzv "Spotřebitel sensu stricto"

a

fyzická osoba uzavírající prostřednictvím Obchodu občanskoprávní smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odborný charakter vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, dostupné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti - tzv „Podnikatel s právy spotřebitelů“.

Pro účely těchto obchodních podmínek se má za to, že pokud nejsou tyto dvě skupiny subjektů rozlišeny, platí tyto obchodní podmínky jak pro spotřebitele stricto sensu, tak pro podnikatele, kteří mají práva spotřebitele.

Zákazník - fyzická osoba (včetně Spotřebitele), která dosáhla věku 13 let (za předpokladu, že získala souhlas zákonného zástupce), právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, jíž zvláštní předpisy přiznávají právní subjektivitu , která využívá Služby poskytované Obchodem.

Objednávkový formulář - služba dostupná na webových stránkách Obchodu, jejímž prostřednictvím může Zákazník provést nákup, zejména přidáním zboží do košíku a definováním některých podmínek kupní smlouvy, vč. způsob doručení a platby.

Košík - prvek Obchodu, ve kterém je viditelné Zákazníkem vybrané Zboží a ve kterém má Zákazník možnost určit a upravit údaje Objednávky, včetně množství zakoupených Produktů.

Obchod – webová stránka patřící Prodávajícímu, dostupná pod doménou: extremehobby.com, prostřednictvím které může Zákazník nakupovat Zboží od Prodávajícího.

Prodávající - Extreme Hobby Polska sp. z oo se sídlem: Szkolna 90, 62-002 Suchý Las, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII obchodní oddělení, pod číslem KRS: 0000918609, NIP: 7792393590, REGON: provozuje obchodní nebo profesionální činnost nabízející prodej prostřednictvím svých webových stránek.

Zboží - movitá věc, se kterou Obchod a Zákazník obchodují a jejíž podmínky prodeje jsou uvedeny v Objednávkovém formuláři.

Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená na dálku Zákazníkem prostřednictvím Obchodu, obvykle prostřednictvím Objednávkového formuláře.

3. PŘÍJEM A ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

1. Předpokladem pro používání obchodu je přečtení a přijetí těchto smluvních podmínek. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obsahem těchto pravidel.

2. Objednávky od zákazníků jsou přijímány pomocí zaslaného Formuláře pro objednávky provedené prostřednictvím webové stránky: extremehobby.com 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

3. Objednávka Zboží se provádí výběrem Zboží, o které má Zákazník zájem, kliknutím na tlačítko "DO KOŠÍKU" v popisu Zboží a následným vyplněním Objednávkového formuláře z úrovně "KOŠÍK" v záložce Obchod, včetně volby způsobu doručení a platby, případně zvolením možnosti platby na dobírku, pokud je u vybraného Zboží taková možnost k dispozici, a následným kliknutím na potvrzení nákupu.

4. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit, zejména na základě informací zveřejněných v Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti, zda uzavření smlouvy tzv. Podnikatelem na právech spotřebitele (viz definice "Spotřebitele" v těchto obchodních podmínkách), má pro něj profesionální charakter.

5. Po odeslání objednávky obdrží zákazník potvrzení objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

6. Jakmile zákazník obdrží potvrzení o přijetí nabídky, začíná proces plnění objednávky prodávajícím, přičemž:

a. v případě objednávky placené na dobírku - začíná následující pracovní den po jejím potvrzení prodávajícím.

b. v případě zadání objednávky placené klasickým převodem - začíná po připsání platby za objednávku na bankovní účet Obchodu.

c. v případě nákupu produktů s prodlouženou dodací lhůtou může být doba vyřízení objednávky až 7 pracovních dnů. Produkty s prodlouženou dodací lhůtou jsou na produktovém listu zřetelně označeny štítkem "Výrobek s prodlouženou dodací lhůtou"

7. Objednávky podané v Obchodě jsou vyřizovány v pracovní době Obchodu (v pracovní dny, od pondělí do pátku, od 6:00 do 16:00. Objednávky podané v pracovní dny po 16:00, v sobotu, neděli nebo ve svátek, bude zpracována následující pracovní den.

8. Zákazník obdrží zprávu o přijetí objednávky, která je chápána jako prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky. Po jejím obdržení zákazníkem je kupní smlouva uzavřena.

9. Ke každé objednávce se vystavuje daňový doklad. Na žádost zákazníka bude zaslána také faktura na DPH.

10. Dostupné prostředky komunikace mezi Zákazníkem a Obchodem jsou:

a. E-mail - shop@extremehobby.eu

b. Telefon - +48 724 999 191

11. Cena uvedená v objednávce je celková hodnota, kterou je zákazník povinen zaplatit (hrubá cena). Zahrnuje platnou daň Náklady na doručení nejsou zahrnuty v ceně, protože závisí na způsobu doručení zvoleném zákazníkem.

12. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny v Obchodě, uvádět do prodeje nové Zboží, provádět a rušit propagační akce nebo je měnit v souladu s platnými právními předpisy.

13. Pokud je spotřebitel povinen zaplatit vyšší cenu, než je sjednaná cena popsaná v předchozím odstavci, obchod neprodleně informuje spotřebitele s vysvětlením důvodu rozdílu v ceně. Dodatečné náklady budou spotřebiteli účtovány pouze na základě jeho výslovného souhlasu.

4. NÁKLADY NA DORUČENÍ A DOPRAVU

1. Objednávka je odeslána v Obchodě prostřednictvím:

a. Balíkové automaty InPost

b. kurýrní společnosti: DHL, GLS, InPost, Royal Mail, Česká pošta

2. Objednávky podané v Obchodě jsou vyřizovány pouze v pracovní dny. Objednávky přijaté v sobotu, neděli a státní svátky budou vyřízeny následující pracovní den.

3. Čekací doba na dodání je obvykle: 1-3 pracovní dny. Čekací doba se skládá z doby na dokončení objednávky, tj. na zkompletování Zboží v souladu s objednávkou, a z předpokládané doby dodání, která je v případě Polska od 24 hodin.

4. Prodávající neodpovídá za zpoždění způsobené dopravcem.

5. Při převzetí zásilky doručené kurýrem by měl Zákazník ve své přítomnosti pečlivě zkontrolovat obsah a úplnost zásilky, stav vnějšího obalu a stav objednaného Zboží. V případě poškození zásilky sepíší zákazník a kurýr škodní protokol ve dvou stejnopisech podepsaných zákazníkem a kurýrem.

6. Objednané zboží si můžete vyzvednout osobně v papírnictví na uvedené adrese: ul.Szkolna 90, 62-002 Suchý Las.

5. ZAPLACENÍ PLATBY

1. V provozu obchodu je možné použít následující platební metody:

1. platba na dobírku - při dodání;

2. bankovním převodem na bankovní účet:

Číslo účtu (PLN): 29 1940 1076 3219 1453 0000 0000

Číslo účtu (EUR): 61 1940 1076 3190 9510 0000 0000

Číslo účtu (USD): 31 1940 1076 3190 9549 0000 0000

Číslo účtu (Kč): 56 1090 2590 0000 0001 5005 2460

3. Online platby: Przelewy24, PayPal, Montonio, PayPal, GoPay

2. Zákazník, který zvolil možnost platby převodem, je povinen zaplatit za dokončenou objednávku do pěti (5) pracovních dnů ode dne zadání objednávky. V opačném případě je nabídka prodávajícího nezávazná a objednávka je ze systému odstraněna. V záhlaví platby stačí uvést pouze číslo zadávaného příkazu. Po předchozím informování obchodu je možné dobu splatnosti prodloužit.

6. REKLAMACE

1. Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi v případě, že prodaný výrobek má vadu, je dán obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem o právech spotřebitelů. U kupních smluv uzavřených do 31. prosince 2022 se základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi řídí zejména občanským zákoníkem (zejména § 556-576 občanského zákoníku). Pro dohody uzavřené od 1. ledna 2023 se použijí níže uvedená ustanovení.

2. V případě nesouladu zboží s kupní smlouvou má spotřebitel nárok na práva stanovená platnými právními předpisy, zejména zákonem o právech spotřebitelů. Prodávající tímto informuje o odpovědnosti podnikatele za soulad plnění se smlouvou, jak je stanoveno zákonem. Spotřebitel má právo využít záruku, pokud byla poskytnuta. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud je zboží prodáváno jako zboží s vadou, je tato vada popsána v obsahu produktového listu.

3. Stížnosti týkající se Zboží lze podávat písemně na adresu sídla Prodávajícího ul. Szkolna 90, 62-002 Suchý Las nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v potvrzení Objednávky.

Stížnost by měla obsahovat:

a. údaje o osobě, která stížnost podává (jméno a příjmení, poštovní adresa, případně e-mailová adresa a kontaktní telefonní číslo);

b. uvedení důvodu stížnosti a obsahu žádosti;

c. číslo objednávky uvedené v potvrzení o přijetí objednávky;

d. originál nebo kopie dokladu o koupi (např. účtenky nebo faktury) může usnadnit podání stížnosti, ale není pro podání stížnosti nutný.

4. V případě zákazníka, který není spotřebitelem ani obchodníkem a provádí neprofesionální nákup, nese náklady na dodání zákazník.

5. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže zejména jeho popis, typ, množství, jakost, úplnost a funkčnost, a pokud jde o zboží s digitálními prvky, také jeho kompatibilita, interoperabilita a dostupnost aktualizací, jakož i jeho vhodnost pro konkrétní účel, pro který je spotřebitel potřebuje, o čemž spotřebitel prodávajícího informoval nejpozději při uzavření smlouvy a prodávající to akceptoval.

6. Pokud zboží není v souladu se smlouvou, může spotřebitel požadovat opravu nebo výměnu.

7. Prodávající může provést výměnu, pokud spotřebitel požaduje opravu, nebo prodávající může provést opravu, pokud spotřebitel požaduje výměnu, pokud uvedení zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady ze strany obchodníka. Pokud oprava nebo výměna není možná nebo by si vyžádala nepřiměřené náklady pro obchodníka, může obchodník odmítnout uvést zboží do souladu se smlouvou.

8. Prodávající provede opravu nebo výměnu v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy byl spotřebitelem informován o nesouladu se smlouvou, a bez zbytečných obtíží pro spotřebitele, s přihlédnutím ke zvláštní povaze zboží a účelu, pro který spotřebitel zboží zakoupil. Náklady na opravu nebo výměnu, včetně zejména nákladů na poštovné, dopravu, práci a materiál, nese prodávající.

9. Spotřebitel je povinen dát prodávajícímu k dispozici zboží, které má být opraveno nebo vyměněno. Prodávající si zboží od spotřebitele vyzvedne na své náklady. Spotřebitel není povinen platit za pouhé používání zboží, které je následně vyměněno.

10. V případech uvedených v zákoně o právech spotřebitelů může spotřebitel učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy. To platí zejména v případě, že prodávající odmítl uvést zboží do souladu se smlouvou nebo zboží do souladu se smlouvou neuvedl.

11. Prodávající vrátí spotřebiteli částky splatné v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení prohlášení spotřebitele o snížení ceny.

12. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen neprodleně vrátit zboží prodávajícímu na jeho náklady. Prodávající vrátí spotřebiteli cenu bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží nebo dokladu o jeho vrácení.

13. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je nesoulad zboží se smlouvou nepodstatný. Nesoulad zboží se smlouvou se považuje za podstatný.

14. Obchodník odpovídá za jakýkoli nesoulad zboží se smlouvou, který existoval v době dodání a který byl zjištěn do dvou let od tohoto okamžiku, pokud doba použitelnosti zboží stanovená obchodníkem, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem není delší.

15. Jakýkoli nesoulad zboží se smlouvou, který se projeví před uplynutím dvou let od dodání zboží, se považuje za existující v době dodání, pokud se neprokáže opak nebo pokud tuto domněnku nelze uvést v soulad se zvláštní povahou zboží nebo povahou nesouladu zboží.

16. Prodávající je povinen odpovědět na stížnost spotřebitele do 14 dnů od jejího obdržení.

17. Výše uvedená ustanovení týkající se spotřebitelů se vztahují na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud je z obsahu této smlouvy zřejmé, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti.

18. Prodávající je povinen dodržovat ustanovení kapitoly 5b zákona o právech spotřebitelů, pokud se vztahují na smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby. Prodávající odpovídá za nesoulad průběžně dodávaného digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou, který nastal nebo se stal zjevným v době, kdy měly být podle smlouvy dodány. Tato doba nesmí být kratší než dva roky od dodání zboží s digitálními prvky. Má se za to, že nesoulad digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou nastal v této lhůtě, pokud se v ní projevil.

19. Pokud byla na zboží poskytnuta záruka, budou informace o záruce a jejím obsahu uvedeny v popisu výrobku v obchodě. Jakákoli odchylka od záručních podmínek uvedených v reklamě v neprospěch spotřebitele je neúčinná, ledaže by prohlášení o záruce uvedené v reklamě před uzavřením smlouvy bylo opraveno v souladu s podmínkami a formou, v níž byla reklama provedena, nebo srovnatelným způsobem.

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V souladu se zákonem o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. (tj. Sbírka zákonů z roku 2020, částka 287 v platném znění), může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy na zboží zakoupené v obchodě, aniž by uvedl důvod. , a to příslušným písemným prohlášením do čtrnácti (14) dnů ode dne dodání Zboží (tj. ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem). Aby spotřebitel tuto lhůtu dodržel, stačí, když prohlášení zašle před jejím uplynutím.

2. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vzor prohlášení je uveden v příloze č. 1 těchto podmínek.

3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy zašlete na adresu: ul. Szkolna 90, 62-002 Suchý Las nebo e-mailem na adresu shop@extremehobby.eu

4. Spotřebitel je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Zboží stačí odeslat zpět před uplynutím lhůty.

5. Zboží zašlete zpět na adresu prodávajícího: ul. Szkolna 90, 62-002 Suchy Las nebo jiná vhodná země bydliště spotřebitele.

6. Do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání zboží, avšak dlužná částka nebude vrácena, dokud nebude zboží vráceno nebo dokud spotřebitel nepředloží důkaz o jeho vrácení.

7. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel. Pokud si spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím, není prodávající povinen nahradit spotřebiteli žádné dodatečné náklady, které mu vzniknou.

8. Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu nese Spotřebitel, pokud Prodávající nenabídl bezplatné vrácení.

9. Právo na odstoupení od kupní smlouvy se spotřebiteli v souvislosti s kupní smlouvou nepřiznává:

  • kdy předmětem plnění je nerekonstruovaný předmět vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb, např. oděv s vytištěným např. jménem a příjmením.

10. Žádný jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován pro účely těchto obchodních podmínek, nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku (viz definice "spotřebitele").

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. V případě, že reklamační řízení nepřinese výsledek, který spotřebitel očekává, může spotřebitel využít mimo jiné:

Zprostředkování příslušným zemským inspektorátem obchodní inspekce, na který je třeba se obrátit se žádostí o zprostředkování. Zákrok je obvykle bezplatný. Seznam inspektorátů je k dispozici na adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

Pomoc příslušné pobočky stálého smírčího spotřebitelského soudu působícího při zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba předložit žádost o projednání věci u smírčího soudu. Zákrok je obvykle bezplatný. Seznam soudů je k dispozici na adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Bezplatná pomoc městského nebo okresního spotřebitelského ombudsmana.

Internetová platforma ODR dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Tato kapitola nazvaná „Mimosoudní řešení sporů“ se nevztahuje na jednu kategorii osob označenou v těchto Pravidlech jako Spotřebitele, tzv. „Podnikatele se spotřebitelskými právy“, která vstoupila v platnost pro smlouvy uzavřené od 1. ledna , 2021. pro všechny smlouvy se tato kapitola vztahuje pouze na subjekty patřící do tzv Spotřebitelská kategorie v užším slova smyslu.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákazník podáním objednávky souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem vyřízení a vyřízení objednávky prodávajícím, který je zároveň správcem osobních údajů ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / EK (obecné nařízení o ochraně údajů), Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1-88.

2. Správcem osobních údajů poskytnutých Zákazníkem při využívání Obchodu je Prodávající.

3. Osobní údaje v databázi prodávajícího nejsou předávány subjektům, které se nepodílejí na realizaci kupní smlouvy.

4. Zákazník v souladu s čl. 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / EK (obecné nařízení o ochraně údajů ), Úř. Prodávající poskytuje každému Zákazníkovi právo na kontrolu zpracovávaných osobních údajů.

5.Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nedostatek souhlasu se zpracováním osobních údajů však znemožňuje vyřízení objednávky zákazníka.

6. Podrobné informace o ochraně osobních údajů a soukromí naleznete v záložce "Zásady ochrany osobních údajů" na webových stránkách obchodu.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Objednávka stanoví pravidla pro uzavírání a provádění kupní smlouvy o prodeji zboží na internetových stránkách obchodu.

2. Kupní smlouva se uzavírá mezi zákazníkem a prodávajícím.

3. Obchodní podmínky jsou všem zákazníkům k dispozici v elektronické verzi na webových stránkách obchodu extremehobby.com.

4. Pro využívání služeb obchodu je nutné mít zařízení umožňující přístup k internetu a webový prohlížeč, který umožňuje zobrazování webových stránek, a také poskytnout e-mailovou adresu pro zasílání informací o realizaci objednávky.

5. Je zakázáno, aby kdokoli, včetně zákazníků, umisťoval na stránky obchodu nelegální obsah.

6. Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů.

7. Objednávka nevylučuje ani neomezuje žádná práva Zákazníka, který je Spotřebitelem, která mu náleží podle obecně závazných právních předpisů. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a kogentními ustanoveními zákona, která přiznávají práva spotřebitelům, mají přednost tato ustanovení.

8. Pokud je nebo se stane některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek tím není dotčena. V takovém případě strany nahradí neplatné nebo neúčinné ustanovení jiným ustanovením, které co nejvěrněji odráží zamýšlený hospodářský účel. To platí i pro případné nedostatky v obchodních podmínkách.